Micro.blog

jemostrom
jemostrom

Abandoned - 2022-07-23, day 388

This is a from an abandoned house in the middle of the forest. Nearest house is at least 1.5km away but it’s through the forest. I wonder who lived here and on what - there is no lake nearby and very little farming.

sketchbook.mostrom.eu
ndreas
ndreas

@jemostrom wow. Jag brukar också fundera på hur människor kan ha överlevt på ensliga platser. Och på hur ensamt det måste ha varit. Människan är flockdjur heter det, men ibland undrar man.

In reply to
odd
odd

@jemostrom Timber?

jemostrom
jemostrom

@ndreas jo, jag undrar om inte de som bodde (?) här, bara ett rum och ev ett stall, jobbade åt någon av bönderna i byarna runt omkring. Men jag har också funderat en del på detta.

jemostrom
jemostrom

@odd yep

jemostrom
jemostrom

@odd but not a real timber house, more like a combo of timber and planks

odd
odd

@jemostrom I meant maybe that’s why they lived there, to do logging. 🪵

ndreas
ndreas

@jemostrom livet förr, svårt att förstå hur hårt det måste varit många gånger.

jemostrom
jemostrom

@odd it seems to be a bit too close for that. There are two villages that are about 2km away and a third that it 3-4 km away so it surrounded by villages. So I would expect them to walk that distance. I need to ask some older people what they know about this house.

jemostrom
jemostrom

@ndreas jo, jag har en gren i stamtavlan som kommer från en by långt ute i skogen. När man åker dit och kollar så blir jag utmattat bara jag tänker på vilket jobb det måste ha varit att göra åkermark av det området.

tkoola
tkoola

@jemostrom Finland has a lot of these. Sometimes I try to figure out how these people made ends meet, barely no land, definitely not enough to support farm animals. Odd jobs and hunting and fishing?

jemostrom
jemostrom

@tkoola (yep, we had Finns coming over to Sweden and built farms in the middle of the woods). Hunting and fishing, yep. Forestry, yep. Making coal, yep. But otherwise I don't know what they did, in some cases it's very far from a larger village.

tkoola
tkoola

@jemostrom ah, but that is the Finnish dream 🙃

jemostrom
jemostrom

@tkoola 😍

ndreas
ndreas

@jemostrom man kan bara försöka tänka sig in i det.

jemostrom
jemostrom

@ndreas jo