teisam
teisam
Dikt i Treschows gate teisam.net
|
Embed
odd
odd

@teisam Takk! Jeg ville ikke mase, og be deg om å få med det hele, men glad du gjorde det!

|
Embed
In reply to
teisam
teisam

@odd mm, måtte bare kjøre avskrift av video og prøve å ta et bilde av hele.

|
Embed