Micro.blog

smithtimmytim
smithtimmytim
Friendly Alien HomePod Giveaway smithtimmytim.com
chadgmoore
chadgmoore

@smithtimmytim Iā€™m looking forward to the opening!!

In reply to
smithtimmytim
smithtimmytim

@chadgmoore thanks so much!

issimonwoods
issimonwoods

@smithtimmytim Good luck! šŸ™Œ

smithtimmytim
smithtimmytim

@simonwoods Thank you!