Micro.blog

smithtimmytim
smithtimmytim
How to Comment on Someone’s Weight Politely smithtimmytim.com
In reply to
ptrck
ptrck

@smithtimmytim absolutely