Micro.blog

scojjac
scojjac

I took these two photos two minutes apart on a Santa Cruz wharf in 2017.