Micro.blog

smithtimmytim
smithtimmytim

Which one do you like better?

Gaby
Gaby

@smithtimmytim 2

In reply to
pimoore
pimoore

@smithtimmytim they’re both great, but 2

mroutley
mroutley

@smithtimmytim I’d vote for #2

sku_b
sku_b

@smithtimmytim the second one.