Micro.blog

smithtimmytim
smithtimmytim
Friendly Alien HomePod Giveaway smithtimmytim.com
In reply to
chadgmoore
chadgmoore

@smithtimmytim I’m looking forward to the opening!!

smithtimmytim
smithtimmytim

@chadgmoore thanks so much!

issimonwoods
issimonwoods

@smithtimmytim Good luck! 🙌

smithtimmytim
smithtimmytim

@simonwoods Thank you!