La a toro diras enkonduke: Pri la bona lingvo mi babilos kun vi, se vi konsentas. Bona kiurilate?" vi demandas sendube, konscia pri la multaj sencoj de tiu vorto. iel," mi respondas. uste tion mi atas pri tiu lingvo, ke la tiom da aspektoj i bonas al mi."